• pv-touchdown

Wat is Haptotherapie

Beeldje in harmonie

Haptotherapie

Nieuwe patronen vinden

Ieder mens loopt in zijn leven wel tegen problemen op. Dat is niet erg. Integendeel, het leven mag ook best een uitdaging zijn. Maar soms kun je niet meer over een probleem heen kijken. Dat kan omdat je even niet goed in je vel zit en het probleem ongelegen komt. Maar het kan ook zo zijn dat het probleem te omvangrijk is of er teveel factoren een rol spelen. Haptotherapie of coaching kunnen dan helpen om de kluwen te ontwarren en in vrijheid nieuwe patronen te vinden.

Waarom Haptotherapie

Wat kan hapthotherapie voor u betekenen? Een mens krijgt nooit zicht op alle puzzelstukjes van het leven. Dat hoeft ook niet. Maar soms ontbreekt een essentieel stukje waardoor er geen helder zicht is op bijvoorbeeld een niet goed genomen afscheid. Als er geen ruimte was voor angst, boosheid of verdriet ebt dat niet weg, maar wordt het opgeslagen in ons lichaam. Haptotherapie zoekt de echtheid in onze wijze van zijn en laat ons opnieuw kennis maken met wat ons lichaam vertelt over onszelf, onze relatie met anderen en ons verleden.

Bij haptotherapie wordt op transparante wijze via de tast en ontmoeting ontdekt wat in essentie aanwezig is aan gemis, verlangens, talenten en affectieve vermogens.

Wat is haptonomie?

Haptonomie gaat over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen. Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. Als een mens goed (affectief) wordt aangeraakt komt hij tot zichzelf en kan hij zich openen naar anderen en naar zijn leefwereld. Het voelen wordt vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. Haptonomie bestudeert juist het voelen en het verband met het gevoels­leven, in contact zijn met jezelf en de wereld, ons staan in het leven en in relaties, verbon­den­heid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe dit alles tastbaar (te maken) is.

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is de therapievorm gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie waar­bij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen. Daarbij wordt gestreefd naar het op gang brengen of herstellen van de vanzelfsprekende bevestigende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving. De therapie is gericht op: het gevoel voor eigenwaarde, het belang van affectieve relaties, de gidsende kracht van gevoelens en het ontwikkelen van een authentieke open levenshouding

Mijn praktijk

Mijn praktijk is gevestigd in Amsterdam-Osdorp en gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (tramlijn 1) en met de auto (vrij parkeren). lees meer

Nieuwsgierig wat haptotherapie voor u kan betekenen?

Neem contact op